Pravidla soutěže "Koloběžka za fotku"


1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže jsou Chalupy BRET. Ty jsou také provozovatelem facebookové stránky http://www.facebook.com/chalupybret

2. Místo a doba konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v České republice v době dne 1.7.2018 01:00:00 hod. do dne 31.5.2019 23:59:59 hod. (včetně).

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku.

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

4. Průběh soutěže

4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že se stane fanouškem FB stránky Chalupy BRET (tedy dá stránce ,,like“) nebo se ubytuje v chalupách BRET a zveřejní na Instagramu fotku s #chalupybret

4.2. Každý zájemce se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

4.3. Ve stanovený den losování pořadatel vybere náhodně ze všech ubytovaných a fanoušků stránky, kteří dali ,,To se mi líbí“ stránce Chalupy BRET, 1 výherce, který výhru získá. Vyhlášení se provede vypsáním výherce v rámci vyhlašovacího postu.

5. Výhry v soutěži

5.1. Výhry v soutěž jsou - elektro-koloběžka v přibližné hodnotě 7 tis. Kč, stavebnice Lego v přibližné hodnotě 1 tis. Kč a ubytování v Chalupách BRET na víkend mimo hlavní sezonu pro max. 4 osoby na 2 noci.

5.2. Pořadatel poskytuje do soutěže celkem 3 výhry od každé z výše uvedených

5.3. Výherce vstoupí do kontaktu s pořadatelem do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a pořadatel je oprávněn vybrat náhradního výherce.

5.4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.

5.5. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

6. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

6.1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním samostatně nebo prostřednictvím zpracovatele pro účely této soutěže (vylosování výherců a zaslání případné výhry). Účastník bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a ve stanovených případech požádat o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu podle předchozí věty však soutěžící ztrácí svoji účast v soutěži a případnou výhru.

6.2. Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce v elektronických i tištěných médiích, po dobu konání soutěže a dvou let od jejího skončení.

7. Společná ustanovení

7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.

7.3. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.5. Pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

7.6. Provozovatel sítě Facebook se neúčastní na pořádání této soutěže.

V Praze dne 23. května 2018, Chalupy BRET